Antalya'da kurulan ilk, Türkiye'de kurulan 5. yapı denetim firmasıyız.

Toros Yapı Denetim
2001 yılından bu yana hizmetinizde!

Antalya'da kurulan ilk, Türkiye'de kurulan 5. yapı denetim firmasıyız.

Toros Yapı Denetim
2001 yılından bu yana hizmetinizde!

Bilindiği gibi ülkemiz etkin bir deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde son yıllarda sık sık yaşanan depremler binlerce vatandaşımızın hayatını yitirmesine, on binlercesinin yaralanmasına, yüz binlercesinin evsiz kalmasına sebep olmuştur. Bu acılara sebep olan depremler geçmişte yaşanmış, bugün yaşanmakta ve gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. 1999 Yılında yaşadığımız depremde ilk hamlede müteahhitler tek suçlu olarak gösterildi. Daha sonra yapı denetimden idarecilerinde sorumlu oldukları bilinmektedir. Bu gelişmelerden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2001 yılında çıkardığı 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanunla sorumluluğu bu işin gerçek yetkilileri olan mühendislere ve mimarlara verdi.

Bu kanunun amacı can ve mal güvenliğini sağlamak, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için, proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun kapsamında meslek hayatında en az 12 yıl fiilen çalışan ve yapı denetim komisyonu tarafından yeterli görülen mimar ve mühendislere denetçi belgesi veriliyor. Bu denetçi belgeleri 5 yıl süre ile geçerli olup bu süre sonun belgesini yenilemeyenler denetçi görevlerine son verilmektedir. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun ve buna bağlı yönetmeliklerle belirlenen esaslara göre bir Yapı Denetim firmasının kurulabilmesi için minimum 1 Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar, 1 Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi, 3 Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi, 2 Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi, 2 Proje ve Bir Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi olmak üzere 8 kişilik denetçi kadrosu olmak zorundadır. Bunun yanı sıra her 30.000 m2 lik inşaat alanı için bir Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi çalışmak zorundadır. Yapı denetim firmasında çalışan tüm mimar ve mühendislerin her birinin branşına göre belirli bir inşaat alanı sınırı vardır. Bu sınır aşıldığında yeni bir mimar ve mühendis görevlendirilir.

Yapı denetim sisteminin temelinde 3 taraf vardır. Bunlar; Mal Sahibi, Müteahhit ve Yapı Denetim Şirketi. Kanun gereği Mal Sahibi işveren olarak bir Yapı Denetim Şirketi ile anlaşır. Yapı Denetim Şirketi , Mal Sahibi namına Müteahhidi 4708 sayılı kanuna uygun olarak  denetler.

Bu kanun ve yönetmelikler kapsamında 2001 yılında kurulan TOROS YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. 5  Dosya numarası ile Antalya’da İlk, Türkiye’de 5. kurulan firmadır. İlk kurulduğu günden bu yana meslek ahlakı ve disiplinini kaybetmeyen şirketimiz  deneyimli mimar ve mühendis kadrosuyla güven ile oturulabilecek yapıların denetimine devam etmektedir.

about_2